Ce site héberge une bibliothèque virtuelle de documents relatif à la pollution lumineuse et les sujets connexes.

Outils pour utilisateurs

Outils du site


securiteroute_nl

Différences

Cette page vous affiche les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue comparative

securiteroute_nl [2014/06/23 22:43]
admin
securiteroute_nl [2014/07/02 22:44] (Version actuelle)
admin [Hollande :]
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Hollande : =====  ===== Hollande : ===== 
  
-ANPCEN - SOS 15 - Eclairage et sécurité routière ​Une information stupéfiante nous +==== ANPCEN - SOS 15 - Eclairage et sécurité routière ​juil 2003 - 1pg ==== 
-venant de Hollande - juil 2003 1pg +Une information stupéfiante nous venant de Hollande -  
-{{:​pollution_lumineuse:​anpcen_-_sos_15_-_securite_routiere_en_hollande_-_juil_2003_-_1pg.pdf|}}+\\ Notre ami et collègue Belge Philippe Demoulin nous 
 +communique ce message confirmant nos doutes quant au 
 +bien-fondé de l’éclairage routier. Voici les coordonnées 
 +des sites communiqués par Philippe : 
 +http://​www.platformlichthinder.nl/​home.html 
 +et l’article : 
 +http://​www.verkeerskunde.nl/​nieuws2003/​verli 
 +chting.htm 
 +(parlant de l'​influence de l'​éclairage routier sur le nombre 
 +d'​accidents : augmentation de 57 % du nombre d'​accidents 
 +suite à la mise en lumière). Vous trouverez ci-dessous la 
 +traduction. A vous de vous faire votre propre opinion. 
 +\\ {{:​pollution_lumineuse:​anpcen_-_sos_15_-_securite_routiere_en_hollande_-_juil_2003_-_1pg.pdf|}}
  
-Verkeerskunde - News 2003 - Licht verkeersslachtoffers - 2pg +==== Verkeerskunde - News 2003 - Licht verkeersslachtoffers - 2pg ==== 
-{{:​pollution_lumineuse:​verkeerskunde_-_news_2003_-_licht_verkeersslachtoffers_-_2pg.pdf|}}+\\ Extra verlichting heeft soms een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. 
 +In een rendementsvergelijking in Gelderland tussen zes soorten 
 +veiligheidsmaatregelen scoorde '​verlichting'​ het allerslechtst. Deze duurste 
 +maatregel leverde alleen maar extra verkeersslachtoffers op. Omgekeerd 
 +kwamen de goedkope plateaus (binnen de bebouwde kom) als beste 
 +maatregel uit de bus. 
 +Nadat op 14,2 km provinciale weg lichtmasten waren geplaatst, steeg het 
 +aantal nachtelijke ongevallen (tussen 24.00 en 06.00 uur) met gemiddeld 57 
 +procent in de twee jaar na de maatregel ten opzichte van de drie jaar 
 +voordien. Over het hele etmaal gemeten was de stijging 18 procent. Alleen 
 +overdag was de stijging 7 procent. Onderzoeker Peter van der Dussen die op 
 +de rendementsvergelijking aan de NHTV Internationale Hogeschool in Breda 
 +afstudeerde,​ veronderstelt dat er bij extra verlichting harder wordt gereden. 
 +Getoetst is dit overigens niet. Wel werd eerder een dergelijk verband door 
 +Rijkswaterstaat vastgesteld in een voor/​na-studie op de A12. 
 +\\ {{:​pollution_lumineuse:​verkeerskunde_-_news_2003_-_licht_verkeersslachtoffers_-_2pg.pdf|}}
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
securiteroute_nl.1403556221.txt.gz · Dernière modification: 2014/06/23 22:43 par admin