Ce site héberge une bibliothèque virtuelle de documents relatif à la pollution lumineuse et les sujets connexes.

Outils pour utilisateurs

Outils du site


securiteroute_nl

Sécurite routière

Hollande :

ANPCEN - SOS 15 - Eclairage et sécurité routière juil 2003 - 1pg

Une information stupéfiante nous venant de Hollande -
Notre ami et collègue Belge Philippe Demoulin nous communique ce message confirmant nos doutes quant au bien-fondé de l’éclairage routier. Voici les coordonnées des sites communiqués par Philippe : http://www.platformlichthinder.nl/home.html et l’article : http://www.verkeerskunde.nl/nieuws2003/verli chting.htm (parlant de l'influence de l'éclairage routier sur le nombre d'accidents : augmentation de 57 % du nombre d'accidents suite à la mise en lumière). Vous trouverez ci-dessous la traduction. A vous de vous faire votre propre opinion.
anpcen_-_sos_15_-_securite_routiere_en_hollande_-_juil_2003_-_1pg.pdf

Verkeerskunde - News 2003 - Licht verkeersslachtoffers - 2pg


Extra verlichting heeft soms een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. In een rendementsvergelijking in Gelderland tussen zes soorten veiligheidsmaatregelen scoorde 'verlichting' het allerslechtst. Deze duurste maatregel leverde alleen maar extra verkeersslachtoffers op. Omgekeerd kwamen de goedkope plateaus (binnen de bebouwde kom) als beste maatregel uit de bus. Nadat op 14,2 km provinciale weg lichtmasten waren geplaatst, steeg het aantal nachtelijke ongevallen (tussen 24.00 en 06.00 uur) met gemiddeld 57 procent in de twee jaar na de maatregel ten opzichte van de drie jaar voordien. Over het hele etmaal gemeten was de stijging 18 procent. Alleen overdag was de stijging 7 procent. Onderzoeker Peter van der Dussen die op de rendementsvergelijking aan de NHTV Internationale Hogeschool in Breda afstudeerde, veronderstelt dat er bij extra verlichting harder wordt gereden. Getoetst is dit overigens niet. Wel werd eerder een dergelijk verband door Rijkswaterstaat vastgesteld in een voor/na-studie op de A12.
verkeerskunde_-_news_2003_-_licht_verkeersslachtoffers_-_2pg.pdf

securiteroute_nl.txt · Dernière modification: 2014/07/02 22:44 par admin